Zaświadczenie o niekaralności taxi

Do 31 marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencje na taksówkę – zaświadczenie o niekaralności taxi oraz licencje na przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób są zobowiązani do przedstawienia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z nowelizacją z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), obowiązującą od 17 września tegoż roku.

ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE JUŻ DZIŚ

Przepisy te nakładają na przedsiębiorców, którzy posiadają licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób, oraz licencje taksówkowe, obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z treścią nadaną przez wspomnianą nowelizację.

W związku z powyższym przedsiębiorcy mają obowiązek do 31 marca 2024 r. przedstawić organowi licencyjnemu Zaświadczenie o niekaralności taxi, datowane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji. To zaświadczenie potwierdza, że przedsiębiorca wykonujący osobiście przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby wykonujące przewozy na jego rzecz, spełniają warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

zaświadczenie o niekaralności tax

W przypadku braku poddania się weryfikacji, licencje wydane przed dniem wejścia w życie wspomnianej nowelizacji zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 r.

Zobacz też zaświadczenie o niekaralności online lub zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy