Zaświadczenie o niekaralności online

Zaświadczenie o niekaralności online opis sposobu zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez internet.

Dokument zaświadczenie o niekaralności czyli informacja z Krajowego Rejestru Karnego zdjęcie poniżej można uzyskać samodzielnie idąc do punktu informacyjnego KRK lub zamówić za pośrednictwem tego serwisu przez Internet z dowolnego miejsca na świecie.

Zaświadczenie o niekaralności w sądowym języku nosi nazwę „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” gdy ma dotyczyć osoby fizycznej w tym działalności gospodarczej lub „udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” gdy ma dotyczyć podmiotu króry posiada nr KRS i ma format kartki A 4 często wypełnionej ręcznie lub komputerowo.

Zaświadczenie o niekaralności

Dokument zaświadczenie o niekaralności online wydawane przez Krajowy Rejestr Karny jeszcze ze znaczkami sądowymi, obecnie znaczki mają kod kreskowy.

 

Tak wygląda zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

1. Wypełnienie formularza.

W tym celu należy wypełnić „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po wypełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo uzupełnione na adres e-mail przesłane zostaną dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) do wydrukowania i podpisania prze osobę sprawdzaną. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać pożądane informacje z kartotek trzeba dołaczyć pełnomocnictwo które system wygeneruje automatycznie.

2. Wydrukowanie dokumentów zwrotnych.

Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa z e-maila) należy przesłać ję pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia w e-mailu.

3. Koszty związane z realizacją zamówienia.

Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności online Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę – e-znaki opłaty sądowej (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy.

Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Za uzyskanie poświadczenia Apostille na zaświadczeniu o niekaralności z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie pobierana jest dodatkowa opłata wskazana w cenniku KRK.

Na całkowitą kwotę do zapłaty za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat oraz opłata za przesyłkę. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon bądź rachunek.

Na koniec podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i „pięć” razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenie wydawane przez Rejestr Karny jest w języku polskim. Zaświadczenie może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub niemiecki.

Czyli aby otrzymać zaświadczenie należy:

  • Wypełnić prawidłowo formularz zamówienia.
  • Dokonać opłaty za zaświadczenie przelewem lub na poczcie.
  • Odczytać e-mail z dokumentami zwrotnymi i z załącznika wydrukować dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo).
  • Podpisane dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) należy odesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny taki jak w kontakcie.
  • W dniu otrzymania dokumentów zwrotnych niezwłocznie zostaną złożone w Krajowym Rejestrze Karnym, a uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do zamawiającego sprawdzenie.

Wypełnij teraz formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności lub zobacz zaświadczenie o niekaralności do adopcji lub zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy