Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności ?

1. Wypełnienie formularza.

W tym celu należy wypełnić formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności. oraz zapoznać się z niniejszą –  procedurą jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności  ? z Krajowego Rejestru Karnego. Po wypełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo uzupełnione na adres e-mail przesłane zostaną dokumenty zwrotne  (wniosek i pełnomocnictwo) do wydrukowania i podpisania prze osobę sprawdzaną. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać pożądane informacje z kartotek trzeba dołaczyć pełnomocnictwo które system wygeneruje automatycznie.

2. Wydrukowanie dokumentów zwrotnych.

Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa z e-maila) należy przesłać ję pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia w e-mailu.

3. Koszty związane z realizacją zamówienia.

Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę – znaki opłaty sądowej 30 zł (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł. Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Za uzyskanie poświadczenia Apostille na zaświadczeniu o niekaralności z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie pobierana jest dodatkowa opłata wskazana w cenniku KRK.
Na całkowitą kwotę do zapłaty za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat oraz opłata za przesyłkę. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon bądź rachunek.

jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności

Podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i “pięć” razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenie wydawane przez Rejestr Karny jest w języku polskim. Zaświadczenie może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub niemiecki.

4. Podsumowując jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności ?

  • Wypełnić prawidłowo formularz zamówienia.
  • Dokonać opłaty za zaświadczenie przelewem lub na poczcie.
  • Odczytać e-mail z dokumentami zwrotnymi i z załącznika wydrukować dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo).
  • Podpisane dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) należy odesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny taki jak w kontakcie.
  •  W dniu otrzymania dokumentów zwrotnych niezwłocznie zostaną złożone w Krajowym Rejestrze Karnym, a uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do zamawiającego sprawdzenie.

Wypełnij teraz formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności lub zerknij na zaświadczenie o niekaralności do adopcji lub zaświadczenie o niekaralności status weterana