Kto wydaje zaświadczenie o niekaralności ?

Gdzie mogę uzyskać, kto wydaje zaświadczenie o niekaralności?

W Polsce informację o osobie z KRK, potocznie zwane “zaświadczeniem o niekaralności”, wydają sądy okregowe miast. Można je także uzyskać w pinktach informacyjcmnych Krajowego Rejestru Karnego. Dokładne miejsce, gdzie można je otrzymać, może różnić się w zależności od lokalnych procedur. Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem potwierdzającym, że osoba nie figuruje w rejestrze karnym jako skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jest ono często wymagane przy składaniu różnego rodzaju wniosków, np. o pracę, na studia czy do pracy w instytucjach państwowych.

Czy zaświadczenie o niekaralności wydawane jest od ręki?

Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności, należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Następnie sąd przeprowadza odpowiednie sprawdzenie w rejestrze karnym i wydaje zaświadczenie.
Warto pamiętać, że zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem poufnym i może być udostępnione tylko osobie, której dotyczy. Można je także wydrukować w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego.

Niezbędne dokumenty, które trzeba posiadać to: wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności oraz dowód osobisty.

Dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane jeśłi już mamy zaświadczenie w zależności od wymagań danej instytucji lub kraju, to na przykład: karta meldunkowa, dodatkowe zdjęcia, oświadczenie o niekaralności w innym kraju, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o obywatelstwie, dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport), zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa najmu mieszkania, dowód zapłaty za usługi (np. energii elektrycznej), zaświadczenie o zarobkach. Należy skonsultować się z właściwą instytucją w celu uzyskania pełnej listy wymaganych dokumentów.

Ile kosztuje teraz zaświadczenie KRK 2024?

Koszt uzyskania zaświadczenia to zazwyczaj niewielka opłata.  Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia zależy od konkretnego rodzaju elektroniczne – papierowe – z tłumaczeniem – z apostille. Zazwyczaj jednak koszt uzyskania samego zaświadczenia nie jest wysoki i wahają się od 20 (elektroniczne xml) do 145 (papierowe+pdf) złotych. Czasem zaświadczenia są wydawane bezpłatnie, szczególnie jeśli dotyczą spraw wskazanych w ustawach zwalniających. Warto sprawdzić konkretny regulamin danego organu lub instytucji, aby dowiedzieć się, ile trzeba zapłacić za uzyskanie potrzebnego dokumentu.

Poczytaj kto wydaje zaświadczenie o niekaralności? a także o: zaświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności online