Zaświadczenie o niekaralności

Kto wydaje zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, można zrobić to samodzielnie, odwiedzając punkt informacyjny KRK, lub skorzystać z usługi zamówienia przez Internet poprzez ten serwis, dostępny z dowolnego miejsca na świecie dla wszystkich narodowości.

Zaświadczenie o niekaralności, zwane jest także “zapytaniem o udzielenie informacji o osobie” w kontekście osób fizycznych lub działalności gospodarczej, oraz “udzieleniem informacji o podmiocie zbiorowym” dla podmiotów posiadających numer KRS, jest często wydawane w formacie kartki A4 i może być wypełniane zarówno ręcznie, jak i komputerowo (zalecany sposób).

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności:

Aby rozpocząć proces, należy wypełnić formularz zamówienia zaświadczenia. Po wypełnieniu formularza i upewnieniu się, że wszystkie pola zostały poprawnie uzupełnione, dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) zostaną przesłane na podany adres e-mail. Następnie należy je wydrukować i podpisać przez osobę, której dotyczy sprawdzenie. Ponieważ Krajowy Rejestr Karny nie jest publicznie dostępny, konieczne jest dołączenie wygenerowanego automatycznie pełnomocnictwa.

Kliknij by przejść do formularza zamówienia zaświadczenia o niekaralności online osoba z KRK

Wydrukowanie dokumentów zwrotnych KRK zapytania:

Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa z e-maila), należy je przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia otrzymanym drogą elektroniczną profil zaufany zaświadczenie o niekaralności nie będzie tu potrzebny.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności:

Aby uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, konieczne jest uregulowanie odpowiednich opłat. KRK pobiera opłatę w postaci e-znaków opłaty sądowej, natomiast gmina pobiera opłatę skarbową za pełnomocnictwo.

Dodatkowo, za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa, ich złożenie oraz odbiór gotowego zaświadczenia, pobierana jest prowizja zgodnie z obowiązującym cennikiem, a także koszty przesyłki, zależne od wybranej opcji dostawy.

Opłaty należy uiścić poprzez przelew na konto po wypełnieniu zamówienia. W przypadku uzyskania poświadczenia Apostille na zaświadczeniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, pobierana jest dodatkowa opłata, której kwotę można znaleźć w cenniku.

Całkowita kwota do zapłaty za zaświadczenie składa się z opłaty sądowej, opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, kosztów dojazdu do KRK, podatku VAT oraz opłaty za przesyłkę. Jako potwierdzenie płatności wystawiana jest faktura VAT lub paragon lub rachunek.

Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie sprawdzić numer PESEL, datę urodzenia oraz imię i nazwisko. Zaświadczenie wydawane przez Krajowy Rejestr Karny jest w języku polskim, jednak istnieje możliwość jego przetłumaczenia na język angielski lub niemiecki lub włoski przez tłumacza przysięgłego.

Reasumując jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności:

  1.  Wypełnić formularz zamówienia prawidłowo.
  2. Dokonać opłaty za zaświadczenie poprzez przelew.
  3. Przeczytać e-mail zawierający dokumenty zwrotne i wydrukować załączone dokumenty (wniosek i pełnomocnictwo).
  4. Podpisać wydrukowane dokumenty (wniosek i pełnomocnictwo) i odesłać je tradycyjną pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia.
  5. Po otrzymaniu dokumentów zwrotnych uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, a oryginał zostanie wysłany pocztą listową lub kurierem do zamawiającego tyle się czeka na zaświadczenie o niekaralności.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi oraz zaświadczenie o niekaralności taxi