ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI ZIELONA GÓRA

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI ZIELONA GÓRA

Obecnie zaświadczenie o niekaralności Zielona Góra w wersji papierowej z pieczęciami i znakami sądowymi są wydawane przez biura Informacyjne KRK oraz punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych i są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-958 Zielona Góra

WYSYŁAMY ZAŚWIADCZENIA LISTEM POLECONYM LUB KURIEREM DO DOMU LUB BIURA W POLSCE I ZAGRANICĄ oraz SKAN na e-Mail

Bez wizyty w sądzie zaświadczenie o niekaralności Zielona Góra można zamówić przez internet za pośrednictwem formularza zamówienia poniżej.

Przejdź do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności Zielona Góra.

Przejdź do szczegółowego opisu procedury zamawiania zaświadczenie o niekaralności przez internet z Krajowego Rejestru Karnego w Zielonej Górze.

TŁUMACZYMY ZAŚWIADCZENIA NA JĘZYK ANGIELSKIzaświadczenie o niekaralności Zielona Góra po angielsku I NIEMIECKIzaświadczenie o niekaralności Zielona Góra po niemiecku

Zaświadczenie o niekaralności może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub niemiecki. W takiej sytuacji oprócz zaświadczenia o niekaralności Zielona Góra, które jest w języku polskim wysyłane jest także tłumaczenie przysięgłe w wybranym języku. Koszty tłumaczenia podane są w zakładce cennik. Zachęcamy w przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie do skorzystania z kompleksowej obsługi w tym zakresie przez sprawdzonych niemylących się tłumaczy.

LEGALIZUJEMY ZAŚWIADCZENIA W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Zamówione na tej stronie zaświadczenie o niekaralności może zostać zalegalizowane czyli potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że jest oryginalne i wydane przez uprawniony do tego urząd i może zostać bez żadnych przeszkód użyte w kraju przeznaczenia. Koszt legalizacji lub apostille zaświadczenia o niekaralności Zielona Góra zostały podane w zakładce cennik.

DOSTARCZAMY ZAŚWIADCZENIA z KRK OD 12 LAT

Zapraszamy do skorzystania z usług serwisu co pozwoli na znaczne zaoszczędzenie czasu potrzebnego do uzyskania zaświadczenia do przetargu, pracy, transportu, pozwoleń i koncesji. Po wypełnieniu formularza system wygeneruje na podstawie wpisanych danych wniosek do sądu i pełnomocnictwo, które należy wydrukować jedynie podpisać i przesłać na adres tego serwisu. Nasz pełnomocnik załatwi sprawnie zaświadczenie o niekaralności z sądu i prześle skan na e-mail oraz oryginał nada listem poleconym lub kurierem.

Przejdź do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności online Zielona Góra.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności Wołomin,
zaświadczenie o niekaralności Tomaszów Lubelski.