Zaświadczenie o niekaralności Wielka Brytania

Zaświadczenie o niekaralności Wielka Brytania

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności z Polski lecz obecnie przebywasz poza granicami rodzimego kraju, możesz korzystając z poniższego formularza zamówić sobie do Wielkiej Brytanii zaświadczenie o niekaralności z Polski – z Polskiego Rejestru Karnego i nie musisz wcale, w tym celu opuszczać Wielkiej Brytanii  i przyjeżdżać do Polski.

Takie zaświadczenie o niekaralności (informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego) zostanie do Wielkiej Brytanii prosto do twojego miejsca zamieszkania w Anglii, wysłane za pośrednictwem poczty listem poleconym priorytetowym. Dodatkowo zaświadczenie o niekaralności do Wielkiej Brytanii może zostać zalegalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poprzez oklejenie go certyfikatem apostille oraz przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Oczywiście nie jest to obowiązkowe i może zostać zamówione samo zaświadczenie o niekaralności bez certyfikatu apostille i bez tłumaczenia w takiej sytuacji zapłacisz mniejszą kwotę za zaświadczenie.

Zaświadczenie o niekaralności Wielka Brytania

Zaświadczenie o niekaralności Wielka Brytania

DOKUMENTY ZWROTNE

Po wypełnieniu formularza i opłaceniu go na twój e-mail dostarczymy gotowe dokumenty zwrotne (tylko dwie kartki), które trzeba będzie jedynie wydrukować następnie podpisać i odesłać z Wielkiej Brytanii listem tradycyjnym takim ze znaczkiem do Polski na adres podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia na zaświadczenie o niekaralności z przesyłką do Wielkiej Brytanii.

Musi to być wysłane do Polski listem tradycyjnym gdyż potrzeby jest oryginalny podpis i nie może to być wydrukowany podpis, ten podpis świadczy o tym, że wyrażona została zgoda na pobranie w Polsce i wysłanie do Wielkiej Brytanii zaświadczenia o niekaralności w twoim imieniu.

Przejdź do formularza zamówienia zaświadczenia o niekaralności.

Przejdź do szczegółowego opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności z Polski do Wielkiej Brytanii.

Całkowita kwota do zapłaty podana zostanie podczas składania zamówienia w formularzu na dole strony. Dane do przelewu zostaną wyświetlone w podsumowaniu zamówienia oraz dodatkowo przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Dane te zawierać będą komplet informacji do przelewu krajowego oraz komplet informacji do przelewu zagranicznego w tym shift, bic, nr konta, adres banku i adres odbiorcy.

Zaświadczenie o niekaralności w Polski przez internet z wysyłką do Wielkiej Brytanii.