Księgi Wieczyste Warszawa ile trwa wpis

Księgi Wieczyste Warszawa ile trwa wpis

Średni okres rozpoznawania wniosków w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie wynosi w maju 2018 r.

WYDZIAŁY

KSIĄG WIECZYSTYCH

Średni okres rozpoznawania

wniosków

VI 60 dni
VII 63 dni
IX 50 dni
X 54 dni
XIII 80 dni
XV 60 dni

Zamiany nazw ulic w księgach wieczystych.

Z powodu ustawy dekomunizacyjnej cierpią wszyscy klienci wydziałów ksiąg wieczystych bowiem zgodnie z § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków prezydent m.st. Warszawy zawiadamia właściwe miejscowo wydziały ksiąg wieczystych sądu rejonowego, przesyłając wszystkie zawiadomienia o wprowadzonych zmianach nazw ulic dla nieruchomości w wyniku ustawy dekomunizacyjnej wraz z wypisami dla 9635 jednostek gruntowych i lokalowych – ok. 10 tys. nieruchomości.

Więcej o księdze wieczystej tutaj.


Inne dokumenty: Zaświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika kredytowego oraz Krajowy Rejestr Karny