Zaświadczenie o niekaralności online

Zaświadczenie o niekaralności online opis sposobu zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez internet.

Dokument zaświadczenie o niekaralności czyli informacja z Krajowego Rejestru Karnego zdjęcie poniżej można uzyskać samodzielnie idąc do punktu informacyjnego KRK lub zamówić za pośrednictwem tego serwisu przez Internet z dowolnego miejsca na świecie.

Zaświadczenie o niekaralności w sądowym języku nosi nazwę „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” gdy ma dotyczyć osoby fizycznej w tym działalności gospodarczej lub „udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” gdy ma dotyczyć podmiotu króry posiada nr KRS i ma format kartki A 4 często wypełnionej ręcznie lub komputerowo.

Zaświadczenie o niekaralności

Dokument zaświadczenie o niekaralności online wydawane przez Krajowy Rejestr Karny jeszcze ze znaczkami sądowymi, obecnie znaczki mają kod kreskowy.

 

Tak wygląda zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

1. Wypełnienie formularza.

W tym celu należy wypełnić „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po wypełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo uzupełnione na adres e-mail przesłane zostaną dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) do wydrukowania i podpisania prze osobę sprawdzaną. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać pożądane informacje z kartotek trzeba dołaczyć pełnomocnictwo które system wygeneruje automatycznie.

2. Wydrukowanie dokumentów zwrotnych.

Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa z e-maila) należy przesłać ję pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia w e-mailu.

3. Koszty związane z realizacją zamówienia.

Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności online Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę – e-znaki opłaty sądowej (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy.

Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Za uzyskanie poświadczenia Apostille na zaświadczeniu o niekaralności z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie pobierana jest dodatkowa opłata wskazana w cenniku KRK.

Na całkowitą kwotę do zapłaty za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat oraz opłata za przesyłkę. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon bądź rachunek.

Na koniec podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i „pięć” razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenie wydawane przez Rejestr Karny jest w języku polskim. Zaświadczenie może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub niemiecki.

Czyli aby otrzymać zaświadczenie należy:

  • Wypełnić prawidłowo formularz zamówienia.
  • Dokonać opłaty za zaświadczenie przelewem lub na poczcie.
  • Odczytać e-mail z dokumentami zwrotnymi i z załącznika wydrukować dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo).
  • Podpisane dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) należy odesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny taki jak w kontakcie.
  • W dniu otrzymania dokumentów zwrotnych niezwłocznie zostaną złożone w Krajowym Rejestrze Karnym, a uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do zamawiającego sprawdzenie.

Wypełnij teraz formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności lub zobacz zaświadczenie o niekaralności do adopcji lub zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w Zakresie

Uzyskiwanie Zaświadczenia o Niekaralności KRK Kluczowy Krok w Procesie Rekrutacji

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności KRK jest istotnym etapem w wielu aspektach życia – od podjęcia zatrudnienia po zaangażowanie w różnego rodzaju działalność społeczną. Dla wielu osób może to być niezbędne do potwierdzenia swojej wiarygodności i uczciwości. Proces ten, chociaż z pozoru prosty, wymaga pewnych formalności i procedur, których warto być świadomym.

Procedura Uzyskania Zaświadczenia o Niekaralności KRK

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności KRK, należy zwrócić się do właściwego organu administracji publicznej. Zazwyczaj jest to sąd okręgowy, który obsługuje rejon zamieszkania wnioskującego. Wypełnienie odpowiedniego formularza oraz dostarczenie wymaganych dokumentów to pierwszy krok w procesie.

Po złożeniu wniosku, sąd odpowiedzialny przystępuje do sprawdzenia danych wnioskującego w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie przestępstw określonych w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606).

Ważność i Zastosowanie Zaświadczenia

Zaświadczenie o niekaralności KRK ma zazwyczaj ograniczoną ważność czasową, dlatego należy sprawdzić wymogi instytucji, do której ma być przedstawione. Jest ono często wymagane przy procesie rekrutacji do pracy, zwłaszcza w sektorach wymagających bezpieczeństwa lub zaufania, takich jak ochrona, służby mundurowe czy praca z dziećmi.

ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE JUŻ DZIŚ

Ponadto, zaświadczenie to może być również wymagane przy ubieganiu się o różnego rodzaju koncesje, licencje czy zezwolenia. Jest to sposób na potwierdzenie, że wnioskujący nie był karany za przestępstwa lub nielegalne działania, które mogłyby dyskwalifikować go w kontekście wykonywania określonych zawodów lub funkcji.

Podsumowanie

Trzeba podkreślić, że informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606) nie tylko jest formalnością wymaganą przez wiele instytucji, ale także świadczy o odpowiedzialności i zaufaniu jednostki. Jest to także sposób na zapewnienie bezpieczeństwa społeczności oraz ochronę interesów osób, z którymi dana osoba może mieć kontakt w związku z wykonywaną pracą.

Toteż, choć proces ten może czasami być uciążliwy, jego znaczenie jest trudne do przecenienia. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego stanowi istotny element weryfikacji przeszłości kryminalnej wnioskującego, dając pewność co do jego wiarygodności i uczciwości. Dlatego też warto podjąć trud, aby zgodnie z wymogami prawnymi uzyskać to zaświadczenie w w zakresie przestępstw określonych w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606).

Inny wpis: informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi oraz zaświadczenie o niekaralności

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Uzyskiwanie Zaświadczenia o Niekaralności Kluczowy Krok w Procesie Rekrutacji

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności jest istotnym etapem w wielu aspektach życia – od podjęcia zatrudnienia po zaangażowanie w różnego rodzaju działalność społeczną. Dla wielu osób może to być niezbędne do potwierdzenia swojej wiarygodności i uczciwości. Proces ten, chociaż z pozoru prosty, wymaga pewnych formalności i procedur, których warto być świadomym.

Procedura Uzyskania Zaświadczenia o Niekaralności

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności, należy zwrócić się do właściwego organu administracji publicznej. Zazwyczaj jest to sąd okręgowy, który obsługuje rejon zamieszkania wnioskującego. Wypełnienie odpowiedniego formularza oraz dostarczenie wymaganych dokumentów to pierwszy krok w procesie.

Po złożeniu wniosku, organ odpowiedzialny przystępuje do sprawdzenia danych wnioskującego w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172).

Ważność i Zastosowanie Zaświadczenia

Zaświadczenie o niekaralności ma zazwyczaj ograniczoną ważność czasową, dlatego należy sprawdzić wymogi instytucji, do której ma być przedstawione. Jest ono często wymagane przy procesie rekrutacji do pracy, zwłaszcza w sektorach wymagających bezpieczeństwa lub zaufania, takich jak ochrona, służby mundurowe czy praca z dziećmi.

ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE JUŻ DZIŚ

Ponadto, zaświadczenie to może być również wymagane przy ubieganiu się o różnego rodzaju koncesje, licencje czy zezwolenia. Jest to sposób na potwierdzenie, że wnioskujący nie był karany za przestępstwa lub nielegalne działania, które mogłyby dyskwalifikować go w kontekście wykonywania określonych zawodów lub funkcji.

Uwagi Końcowe

Warto podkreślić, że informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172) nie tylko jest formalnością wymaganą przez wiele instytucji, ale także świadczy o odpowiedzialności i zaufaniu jednostki. Jest to także sposób na zapewnienie bezpieczeństwa społeczności oraz ochronę interesów osób, z którymi dana osoba może mieć kontakt w związku z wykonywaną pracą.

Dlatego też, choć proces ten może czasami być uciążliwy, jego znaczenie jest trudne do przecenienia. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego stanowi istotny element weryfikacji przeszłości kryminalnej wnioskującego, dając pewność co do jego wiarygodności i uczciwości. Dlatego też warto podjąć trud, aby zgodnie z wymogami prawnymi uzyskać to zaświadczenie w w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172).

Pomocny wpis: zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi lub zaświadczenie o niekaralności taxi oraz zaświadczenie o niekaralności

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym

Począwszy od 15 lutego 2024 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące obowiązku przedstawiania potencjalnemu pracodawcy lub organizatorowi zaświadczeń o niekaralności za określone rodzaje przestępstw przed dopuszczeniem danej osoby do zajęć związanych z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, poradnictwem psychologicznym, rozwojem duchowym, sportem lub realizacją innych zainteresowań małoletnich lub sprawowaniem nad nimi nadzoru. Zmiany te będą miały zastosowanie do przyszłych pracowników lub osób pragnących zaangażować się w wyżej wymienione działania.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, ustawodawca wskazuje, że informacja z Krajowego Rejestru Karnego będzie przedkładana w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego (w tym przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym wzór

Wzór zaświadczenia o niekaralności na tle seksualnym, nie różni się wiele od zwykłego zaświadczenia. Jednakże ogólnie rzecz biorąc, zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym powinno zawierać następujące informacje:

  1. Dane osobowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel lub paszportu).
  2. Pieczęć potwierdzającą, że wnioskodawca nie nie figuruje w Kartotece Karnej i Kartotece Nieletnich skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa na tle seksualnym.
  3. Datę wydania na pieczęci.
  4. Informacje o KRK, który wystawił zaświadczenie (nazwa urzędu i podpis urzędnika).
  5. wskazany zakres: przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172), lub poprostu art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606).

Jeśli chodzi o wniosek o zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym, w Polsce należy skierować się do najbliższego KRK i wypełnić odpowiedni formularz lub zamówić online. Formularz można wypełnić na tej stronie.

zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym ?

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym, należy złożyć wniosek do właściwego organu państwowego lub wypełnić formularz zamówienia na tej stronie. W Polsce za wydawanie takich zaświadczeń odpowiada KRK. Aby złożyć wniosek, należy skierować się do najbliższego KRK lub przesłać go listownie po wypełnieniu   formularza. Należy pamiętać, że wymagania dotyczące treści i formy wniosku oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć, mogą się różnić w zależności od pracodawcy. Jeśli chodzi o zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym dla celów zagranicznych, należy sprawdzić, czy dane państwo wymaga specyficznego rodzaju zaświadczenia, jak również czy istnieją dodatkowe wymagania dotyczące legalizacji lub apostille.

Ile się czeka na zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym ?

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia o niekaralności na tle seksualnym może się różnić w zależności od miasta, w którym składamy wniosek, a także od obciążenia urzędu, do którego się zwracamy.

W Polsce termin wydania zaświadczenia o niekaralności wynosi zwykle do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, ale w niektórych przypadkach może się przedłużyć do 30 dni roboczych, jeśli wymagane będą dodatkowe czynności, np. uzyskanie informacji od innych organów państwowych lub ECRIS.

W przypadku zaświadczeń o niekaralności na tle seksualnym dla celów zagranicznych, czas oczekiwania może się wydłużyć ze względu na konieczność przesłania wniosku do odpowiednich władz zagranicznych i uzyskania potwierdzenia braku wyroków skazujących w danym kraju.

Obecnie (marzec 2024) wysyłka zaświadczenia zamówionego na tej stronie listem poleconym trwa 3 dni od dnia przesłania podpisanych dokumentów zwrotnych. Wypełnij formularz zamówienia, który wygeneruje dokumenty zwrotne.

Poczytaj też: zaświadczenie o niekaralności taxi lub zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi

Od 15 lutego 2024 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące obowiązku przedstawiania przyszłemu pracodawcy lub przyszłemu organizatorowi przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi przez przyszłych pracowników lub osoby mające być dopuszczone do ww. działalności zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi za określone typy przestępstw.

Przed zatrudnieniem nowego pracownika lub przed powierzeniem komuś opieki nad dziećmi, organizator takiej działalności musi spełnić określone obowiązki.

Organizator, czyli np. pracodawca, sprawdza, czy osoba, którą chce zatrudnić lub powierzyć opiekę nad dziećmi, nie figuruje w Rejestrze osób z ograniczonym dostępem lub Rejestrze osób, w których przypadku Państwowa Komisja ds. Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia wydała decyzję o wpisaniu do Rejestru.

Kandydat do pracy musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw związanych z kontaktami z dziećmi, takich jak określone w Kodeksie Karnym lub w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeśli kandydat jest obywatelem innego kraju, musi dostarczyć również informacje z rejestru karnego tego kraju.

zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi

Kandydat musi także podać informacje o krajach, w których przebywał w ciągu ostatnich 20 lat, i dostarczyć informacje z rejestrów karnych tych krajów, jeśli chodzi o działalność zawodową lub wolontariat związany z dziećmi.

Jeśli kraj, z którego pochodzi kandydat, nie ma procedury sporządzania takich dokumentów lub nie prowadzi rejestru karnego, kandydat musi poinformować pracodawcę o tej sytuacji. W oświadczeniu musi również potwierdzić, że nie został skazany prawomocnie za przestępstwa związane z dziećmi oraz że nie ma żadnych orzeczeń nakazujących mu unikanie pracy lub zajmowania stanowisk związanych z opieką nad dziećmi.

Osoba składająca oświadczenie musi być świadoma, że za podanie fałszywych informacji grozi jej odpowiedzialność karna. Klauzula o odpowiedzialności kryminalnej zastępuje pouczenie organu o konsekwencjach składania fałszywych oświadczeń.

Pracodawca lub organizator musi zachować te informacje w dokumentacji pracowniczej lub w dokumentach związanych z działalnością opiekuńczą.

Wykonanie obowiązków nie jest wymagane przed rozpoczęciem pracy lub innej działalności związanej z opieką nad dziećmi, gdy dotyczy ona członka rodziny lub osobę znaną osobiście rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. To dotyczy sytuacji, gdy taka osoba opiekuje się dzieckiem, które jest ich własnym potomkiem lub pod opieką prawnego opiekuna.

Przez “członka rodziny” rozumie się osobę, która jest spokrewniona z dzieckiem lub żyje z nim w faktycznym związku i wspólnie z nim mieszka oraz gospodaruje.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności taxi lub zaświadczenie o niekaralności online

Zaszufladkowano do kategorii KRK