Kartoteka karna

Kartoteka karna to zbiór dokumentów, których celem jest gromadzenie informacji o przestępstwach popełnionych przez dane osoby oraz o karach, jakie zostały na nie nałożone. Jest to rodzaj ewidencji prowadzonej przez organy państwowe, takie jak prokuratura czy sądy.

Kartoteka karna jest często wykorzystywana przez organy ścigania w celu prowadzenia postępowań karnych oraz podejmowania decyzji w sprawie wyroków i kar nałożonych na sprawców przestępstw. Jest to także ważne źródło informacji dla pracodawców, którzy zwykle wymagają zaświadczenia o braku wpisów w kartotece karna od swoich pracowników, szczególnie tych zatrudnianych w stanowiskach wymagających bezpieczeństwa i zaufania.

Kartoteka karna zawiera informacje takie jak: dane osobowe osoby, dane o przestępstwie, daty i okoliczności przestępstwa, wyroki skazujące, kary orzeczone przez sąd oraz informacje o ewentualnych odwołaniach i zmianach w wyroku.

W Polsce, przetwarzanie danych osobowych zawartych w kartotece karna jest uregulowane przepisami Kodeksu karnego oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te są poufne i chronione prawnie, co oznacza, że dostęp do nich mają jedynie uprawnione osoby i instytucje, takie jak organy wymiaru sprawiedliwości czy instytucje państwowe.

W sytuacji, gdy osoba chce zweryfikować swoją sytuację w kartotece karna, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o braku wpisów w kartotece karna do odpowiedniego organu.

Zobacz zaświadczenie o niekaralności lub BAZA WIEDZY ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI